دیبا 118
جستجو
ثبت آگهی
عضویت / ورود
مشهد

دکتر رضا شیروانی بختیاری

متخصص استخوان و مفاصل و ارتوپد

جراح زانو و شانه ، آسیب های ورزشی

گوگل مپ
ویز
نشان
معدل Aدانشگاه تهران دوره پزشکی عمومی
فارغ التحصیل استریت دوره عمومی جهت تخصص
فارغ التحصیل ارتوپدی دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه برتر بورد تخصصی
داراری مدرک آرتروسکوپی و آرتروپلاستی از ایتالیا
دارای مدرک دوره سیکات ایتالیا
داراری چندین مقاله دارای ISI
دارای مدرک ترومای فوت و انکل AO

ارسال بررسی

پاکیزگی
آسایش
موقعیت
امکانات
امتیاز شما