دیبا 118
جستجو
ثبت آگهی
عضویت / ورود
مشهد
گوگل مپ
ویز
نشان
متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان ها و مفاصل
جراحی فوق تخصصی پا و مچ پا
درمان و جراحی ناهنجاری ها و دفورمیتی های مادرزادی و اکتسابی پا و مچ پا
درمان و جراحی کف پای صاف
درمان و جراحی هالوکس والگوس
تشخیص و درمان آسیب های ورزشی
درمان و جراحی شکستگی های اندام ها
عضو انجمن ارتوپدی ایران
عضو انجمن پزشکان ورزشی ایران

ارسال بررسی

پاکیزگی
آسایش
موقعیت
امکانات
امتیاز شما