دیبا 118
جستجو
ثبت آگهی
عضویت / ورود
مشهد

دکتر آرین برادران جمیلی

متخصص استخوان و مفاصل و ارتوپد

یکشنبه صبح ۱۰ الی ۱۳

گوگل مپ
ویز
نشان
دارای بورد تخصصی ارتوپدی از دانشگاه ایران.
تعویض مفاصل و شکستگی ها و آسیب های ورزشی

ارسال بررسی

پاکیزگی
آسایش
موقعیت
امکانات
امتیاز شما