دیبا 118
جستجو
ثبت آگهی
عضویت / ورود
مشهد

دکتر محمد رضا خوئینی ها

متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری و تناسلی

دکتر محمد رضا خوئینی ها
دارای بورد تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری از دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان لبافی نژاد(قطب ارولوژی ایران)

گوگل مپ
ویز
نشان
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی(ارولوژی)
دارای بورد تخصصی از بمارستان لبافی نژاد تهران (قطب ارولوژی ایران)

ارسال بررسی

پاکیزگی
آسایش
موقعیت
امکانات
امتیاز شما