دیبا 118
جستجو
ثبت آگهی
عضویت / ورود
مشهد

دکتر فرزانه سادات مینو

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

یکشنبه چهارشنبه ساعت 1-4

گوگل مپ
ویز
نشان
رتبه برتر بورد فوق تخصصی از دانشگاه تهران، عضو انجمن نفرولوژیستهای امریکا،
هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران

ارسال بررسی

پاکیزگی
آسایش
موقعیت
امکانات
امتیاز شما