دیبا 118
جستجو
ثبت آگهی
عضویت / ورود
مشهد
گوگل مپ
ویز
نشان
متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری (نفرولوژیست)
عضو هیات علمی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
دکتری عمومی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز در سال 1372
بورد تخصصی کودکان از دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در سال 1376
بورد فوق تخصص نفرولوژی کودکان(کلیه، پیوند و فشار خون) از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1383
عضو انجمن علمی نفرولوژی ایران از سال 1381
عضو انجمن بین المللی نفرولوژی از سال 1383

ارسال بررسی

پاکیزگی
آسایش
موقعیت
امکانات
امتیاز شما