دیبا 118
جستجو
ثبت آگهی
عضویت / ورود
مشهد

دکتر سیدرضا یحیی زاده لنگرودی

فوق تخصص جراحی پیوند کلیه

روزهای زوج

گوگل مپ
ویز
نشان
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرارری
فلوشیپ پیوند کلیه
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسال بررسی

پاکیزگی
آسایش
موقعیت
امکانات
امتیاز شما