دیبا 118
جستجو
ثبت آگهی
عضویت / ورود
مشهد

دکتر پرهام حلیمی اصل

متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری و تناسلی

یکشنبه ساعت:13الی 14
سه شنبه ساعت 17الی 19
پنجشنبه ساعت 12:30الی13:30

گوگل مپ
ویز
نشان
جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری. فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران 1387
بورد تخصصی

ارسال بررسی

پاکیزگی
آسایش
موقعیت
امکانات
امتیاز شما