دیبا 118
جستجو
ثبت آگهی
عضویت / ورود
مشهد

کبابی حاجی اقبال شعبه ۱

کبابسرا و یا جگرکی
گوگل مپ
ویز
نشان

ارسال بررسی

پاکیزگی
آسایش
موقعیت
امکانات
امتیاز شما